תפילין מהודרות דגם סָפְרָא

  • התפילין כשרות לכדחילה עשויות מבתים בהמה גסה, עיבוד התפילין נעשות בעבודת יד.
  • הבתים הם ריבוע רגל פרודות עד התפר ללא דבק. ש’ משוך כולו ביד.
  • בתי התפילין הם מקשה ב'.
  • הפרשיות נכתבו ע"י סופרים מוסמכים יראי שמיים הבקיאים בכל דקדוקי ההלכה,
  • פרשיות התפילין עם אחריות על הכתיבה לכל החיים בדברים שקשורים לכשרות הכתיבה.
  • הפרשיות  עוברות שתי הגהות ידניות, והגהת מחשב כפולה.
  • הרצועות הן רצועות עבודת יד עבות במיוחד בכשרות מהודרת לפי בחירתכם, שחור משני הצדדים.

2,600.002,800.00

כשרות מהודרת
ללא פשרות

חומרי גלם
איכותיים ביותר

תעודת
אחריות

דילוג לתוכן