בדומה למאמר שהבאנו לעיל בנוגע לדרך תמחורם של ספרי תורה, שאלה שחוזרת על עצמה – על ידי הורים לנערי בר-מצווה או אנשים שחשקה נפשם בתפילין מהודרות מן המעלה הראשונה – היא איך אנו קובעים את מחירן של התפלין. נקדים, כי כידוע, תפילין מורכבות משלושה חלקים – בתים ראשית נאמר כי יש שני סוגים של בתי […]

כיצד נקבע מחיר של תפילין Read More »