תפילין בהמה גסה אלו תפילין שמעובדות מעור של שור, בשונה מתפילין בהמה דקה הנוצרות מעור כבש, תפילין בהמה גסה הן יותר עמידות וחזקות ולכן מהודרות יותר, זה חלק מההבדלים בין סוגי התפילין. אחרי שפירטנו במאמר כיצד נקבע מחיר של התפילין נרחיב אילו הידורי קיימים בתי התפילין ומה באמת חשוב הידורים בתפילין: מה באמת חשוב? נכון […]

תפילין בהמה גסה Read More »